skip to Main Content

กิจกรรมเยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม

เมื่อวันพุธที่ 10 กพ.59 เวลา 10.00 น.-11.00 น มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นำโดย อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้ ได้เยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม ตามภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยทีมวิทยากรได้บรรยายและให้ ข้อคิด/ข้อเตือนใจ ที่ฝากให้กับพี่น้องของเราในหัวข้อ “มนุษย์มิอาจคิดคำนวณ ของเมตตาของอัลลอฮได้”

Back To Top