มมส.ภูเก็ต เยี่ยมเยือนและอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 21/04/59 มมส.ภูเก็ต ได้…

Continue Readingมมส.ภูเก็ต เยี่ยมเยือนและอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

มมส. เยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ณ.เรือนจำจังหวัดนครนายก

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบร…

Continue Readingมมส. เยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ณ.เรือนจำจังหวัดนครนายก