มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.): สานสัมพันธ์ เสริมพลังชุมชน

ท่ามกลางโลกที่โหยหาความสามัคคีและความยุติธรรม มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) ยืนหยัดเรียกร้องสิทธิและความยุติธรรม เชื่อมรอยร้าว เสริมพลังให้ชุมชนเจริญรุ่งเรือง ด้วยแรงจูงใจจากความเมตตาและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อสิทธิมนุษยชน เราสนับสนุนมุสลิมทั่วโลก มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็น และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ภารกิจของเราที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง…

  • ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม: เราจัดส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน ความขัดแย้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดหาอาหาร ที่พักพิง และการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
  • การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน: เราเป็นเสียงแทนผู้ไร้เสียง ปกป้องสิทธิของมุสลิม และส่งเสริมความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างศาสนา
  • โอกาสทางการศึกษาอิสลาม: เราเสริมพลังให้ชุมชนผ่านการศึกษาอิสลาม สำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ
  • เยี่ยมเยียนเรือนจำ: เรามีวิทยากรเยี่ยมเยียนเรือนจำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพบปะ ให้กำลังใจ และอบรมจริยธรรม
  • ช่วยเหลือครอบครัวยากไร้: เรามีโครงการสนับสนุนครอบครัวยากไร้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้น

จุดแข็งของเรา: ทีมงานที่ทุ่มเท

ใจกลางของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) คือผู้นำและสมาชิกในทีมที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น มาจากหลากหลายพื้นหลังและความเชี่ยวชาญ ซึ่งนำมาหล่อหลอมภารกิจของเรา ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานไป ผู้ทำงานสังคม ผู้รู้ศาสนา จนถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่เราเผชิญเป็นแนวทางในการทำงานของเรา ความมุ่งมั่นของพวกเขาคือพลังของเรา

ความร่วมมือและความสำเร็จ: ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

การเดินทางของเราได้รับการเสริมสร้างด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับองค์กร ชุมชน และสถาบันที่แบ่งปันวิสัยทัศน์ด้วยกันกับเรา เราได้เปิดตัวโครงการที่มีผลเชิงบวกและสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการ ความสำเร็จเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราดำเนินการต่อไป ด้วยความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกยิ่งขึ้นในโลกใบนี้