มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.): สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านโครงการที่มีผลเชิงบวก

ที่ มมส. เราขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นอันชัดเจน ถึงโลกที่มีสันติภาพและความยุติธรรม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่มีความหมายผ่านโปรแกรมที่หลากหลายซึ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เราให้บริการ กิจกรรมของเราตั้งแต่การสนับสนุนสิทธิ์มุสลิมไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในสถานการณ์วิกฤต แต่ละโปรแกรมถูกออกแบบมาพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจน กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังสร้างความแตกต่างจริง ๆ ในชีวิตของผู้ที่เราตั้งใจช่วยเหลือ

จุดเด่นของโครงการ: เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

โครงการของเราคือหัวใจสำคัญของภารกิจของเรา, แต่ละโครงการเป็นการแสดงถึงผลลัพธ์ของความพยายามด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า เราได้นำเสนอโครงการเหล่านี้เพื่อเน้นย้ำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่มีต่อชีวิตของผู้ที่เราดูแลและช่วยเหลือ จากการปรับปรุงการเข้าถึงโอกาส การดูแลผู้คนในเรือนจำ การพัฒนาเยาวชนผู้ติดยาเสพติด และการให้บริการการศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม เรื่องราวเหล่านี้เป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อไป

ร่วมกับเราในการฝันถึงโลกที่ดีกว่า

การมีส่วนร่วมของคุณมีความสำคัญต่อภารกิจที่เรากำลังมุ่งไปข้างหน้า ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมเป็นผู้บริจาค อาสาสมัคร หรือผู้ช่วยนำเสนอความคืบหน้าและบอกต่อข้อมูลข่าวสารของเรา คุณทุกคนคือส่วนสำคัญ