ร่วมสร้างสังคมที่ยุติธรรมและมีความเมตตา

ที่ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เราเชื่อว่าทุกคนมีพลังที่จะสร้างความแตกต่าง การมีส่วนร่วมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการเงิน การอาสาสมัครเวลาของคุณ หรือการสร้างความตระหนัก เป็นสิ่งสำคัญต่อภารกิจของเราในการเสริมพลังให้กับชุมชนมุสลิมและส่งเสริมโลกที่ยุติธรรมและมีความเมตตามากขึ้น

สร้างผลกระทบที่จับต้องได้ด้วยการบริจาคของคุณ

ความใจกว้างของคุณช่วยให้เรามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิต สนับสนุนสิทธิมนุษยชน, และเสริมพลังให้กับชุมชนผ่านการมอบโอกาส ทุกการบริจาค ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ย่อมสร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ในชีวิตของผู้ที่เราให้บริการ

 • บริจาคครั้งเดียว: สร้างผลกระทบอย่างทันทีด้วยการบริจาคครั้งเดียว
 • การบริจาคเป็นประจำ: การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับงานของเรา
 • การมอบทานที่ยั่งยืน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลกระทบของคุณขยายไปไกลกว่าช่วงชีวิตของคุณ

สำรวจตัวเลือกการบริจาค

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยงานศาสนากับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
Muslim for Peace Foundation

 1. บัญชีกลางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  136-2-49544-2
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
  ธนาคารกสิกรไทย
  066-3-25872-9
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 2. โครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้
  ธนาคารกสิกรไทย
  022-3-86000-1
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากไร้
 3. โครงการเยียมเยือนเรือนจำ
  ธนาคารกรุงไทย
  197-0-19769-2
  ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม
 4. โครงการนิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน
  ธนาคารกสิกรไทย
  045-8-78422-1
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 5. โครงการเลี้ยงละศีลอด
  ธนาคารกรุงเทพ
  156-5-36248-8
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 6. โครงการผู้สนใจอิสลาม
  ธนาคารกรุงเทพ
  192-4-33242-0
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 7. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  ธนาคารกรุงเทพ
  192-4-33243-8
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 8. โครงการช่วยเหลือโรฮิงญา
  ธนาคารกสิกรไทย
  040-2-72378-7
  ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญาโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 9. โครงการช่วยเหลือชาวซีเรีย
  ธนาคารกรุงเทพ
  192-4-33255-2
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 10. โครงการช่วยเหลือชาวกาซ่า
  ธนาคารกสิกรไทย
  040-3-85015-2
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
 11. โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  190-1-02829-1
  ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยผู้ลี้ภัย

อาสาสมัครทักษะและเวลาของคุณ

แบ่งปันความสามารถและความถนัดของคุณกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ และมีส่วนร่วมในโครงการที่มีความหมายซึ่งสอดคล้องกับทักษะและความสนใจของคุณ เราเสนอโอกาสการอาสาสมัครที่หลากหลาย ทั้งทางไกลและแบบตัวต่อตัว ช่วยให้คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้จากทุกที่ในโลก

การมีส่วนร่วมของคุณมีค่ายิ่ง เราต้อนรับบุคคลจากทุกพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกับความพยายามในการปรับปรุงสังคมของเรา โดยมีข้อบังคับและข้อกำหนดที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์อาสาสมัครของคุณมีส่งผลกรมากที่สุด