You are currently viewing IAC เครือข่ายองค์กรมุสลิมสู้ภัยโควิด-19

IAC เครือข่ายองค์กรมุสลิมสู้ภัยโควิด-19

IAC เครือข่ายองค์กรมุสลิมสู้ภัยโควิด-19  มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด
ให้กับ พี่น้องที่ยากไร้ และประสบภัยโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ชุมชนกาแลตาแป
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  เพื่อบรรเทาทุกให้กับพี่น้อง จำนวน 30 ครัวเรือนขออัลลอฮฺทรงตอบแทน ผู้บริจาคทุกท่านอย่างครบถ้วน และขอให้อัลลอฮฺทรงปลดเปลื้องความทุกข์ ของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วย

#มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
#เครือข่ายองค์กรมุสลิมสู้ภัยโควิด19

 

ใส่ความเห็น