skip to Main Content

มมส. สาขาภูเก็ตเข้าร่วมอบรมล่ามภาษาโรฮิงญา

อ.อับดุลลอฮฺ อับดุลลาห์ ปธ.มมส.ภก เป็นตัวแทนเข้าร่วม ‪#‎โครงการอบรมล่ามภาษาโรฮิงญาเพื่อเพิ่มศักยภาพใ…

อ่านต่อ

ตัวแทนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ มอบเงินช่วยเหลือชาวโรฮิงญา

อ.อับดุลอะซีซ ตัวแทนNGOนานาชาติช่วยโรฮิงญา ณ อาระกัน ถึงไทยแล้ว อ.อับดุลอะซีซ ตาเดอินทร์ ตัวแทนกลุ่ม…

อ่านต่อ

มมส.ระนอง พบผู้ว่าฯรายงานปัญหาคนปลุกกระแสเกลียดชังโรฮิงญา

         จากกรณีปัญหาการค้ามนุษย์ ที่พบในภาคใต้ของประเทศไทย จนนำมาสู่การจับกุมกวาดล้างขบวนการค้ามนุษ…

อ่านต่อ

มมส สาขาภูเก็ต ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมล่าม

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ได้ส่งตัวแทน คือ อาจารย์ อับดุลลอฮฺ อับดุล…

อ่านต่อ

ล่ามแปลภาษา มมส. และ กสม.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลเชิงลึก

ล่าม มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เดินทางช่วยแปลภาษาให้ทีมวิจัยป้องกันฯค้ามนุษย์ กก.สิทธิมนุษยชน เก็บข้อม…

อ่านต่อ

มุสลิมไทยร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมให้โรฮิงยา

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติและองค์กรเครือข่าย พร้อมด้วยชาวโรฮิงยาในประเทศไทยร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายุติ…

อ่านต่อ

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อชาวโรฮิงญา จัดตั้งชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ …

อ่านต่อ
Back To Top