Category: โครงการมุสลิมโรฮิงยา

มอบ 1 ล้านช่วยโรฮิงญาชายแดนบังคลาเทศ

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นพ.อิระฟาน หะยีอีแต ปธ.มมส.3จว. นพ.อมีน สะอิดี และพญ.อารีนา สะอิดี ทีมงานโครงเยียวยาโรฮิงญา ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ออกเดินทางมอบความช่วยเหลือผู้อพยพโรฮิงญา จากเหตุการณ์รุนแรงในเมืองมองดอ รัฐยะไข่ ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ประเทศบังคลาเทศ โดยครั้งนี้เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ อนุมัติงบช่วยเหลือที่ได้รับจากการบริจาคจากประชาชนชาวไทย จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ออกหน่วยตรวจผู้เจ็บป่วยจากการถูกทำร้ายและข่มขืน ช่วยเหลือด้านอาหาร และสิ่งก่อสร้างที่พักชั่วครว ทั้งนี้กำหนดการเดินทางของทีมงานโครงการเยียวยาโรฮิงญา ณ บังคลาเทศ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30ธันวาคม 2559-วันที่ 4 มกราคม 2560 #ขุนคมคำ

Read More

ประธานชมรมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนพี่น้องโรฮิงญาที่พังงา

เมื่อวันที่12-15กรกฎาคม 2559 นายมูฮัมมัด ซาบิร ประธานชมรมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(ภาษาโรฮิงญา)” ที่โรงแรมเดอะบริษารีสอร์ท เขาหลัก จ.พังงา ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นชาวโรฮิงญาทั่วประเทศกว่า32คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารของล่ามว่าแต่ล่ะคนนั้นมีความเข้าใจในภาษาไทยได้มากน้อยแค่ไหน และสามารถเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารต่อชาวโรฮิงญาทั้งในด้านจิตวิทยาและวัฒนธรรม นอกจากนี้หากล่ามที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ผ่านการทดสอบก็จะเข้าทำเนียบล่ามภาษาโรฮิงญา ของกระทรวงฯอีกด้วยและนายมูฮัมมัด ซาบิร ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากตนได้รับการคัดเลือกตนคงได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาได้อีกมากมายและได้ช่วยเหลืองานของภาครัฐอีกด้วย ซึ่งล่าสุดวันนี้(17ก.ค.59)ประธานชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ทางกระทรวงฯได้แจ้งมาว่าตนได้ผ่านการคัดเลือกในการอบรมครั้งนี้แล้ว ต่อมาเมื่อวานนี้(16ก.ค.59)ทางประธานชมรมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทยนายมูฮัมมัด ซาบิรและ จนท.มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวโรฮิงญาที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา โดยโอกาสนี้ได้ซื้อสิ่งของที่ใช้ส่วนตัวไปฝากพี่น้องเล็กๆน้อยๆ และได้เข้าพบนางสาวดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา เพื่อปรึกษาหารือซึ่งในโอกาสนี้ทางหัวหน้าบ้านพักฯได้ให้ทาง ประธานชาวโรฮิงญาฯนาซีฮัทแก่พี่น้องและหมาดร่วมกันกับเด็กๆ และสุดท้ายก่อนที่จะกลับทางประธานชาวโรฮิงญาฯได้ขอดุอาร์ให้แก่พี่น้องโรฮิงญาที่บ้านพักและพี่น้องโรฮิงญาทั่วโลกให้มีความปลอดภัยและมีความสุขให้พบกับอิสรภาพโดยเร็วอีกด้วย และทางประธานโรฮิงญาได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองเป็นประธานโรฮิงญาเป็นเวลา8เดือนแล้วและจะครบวาระในอีก4เดือนข้างหน้านี้วันนี้เป็นวันที่ตนมีความภูมิใจและดีใจมากที่สุดที่ได้พบกับพี่น้องและเด็กๆที่เหมือนลูกหลานตัวเองเหมือนได้คุยกับพี่สาวและน้องสาวตัวเอง ซึ่งตนก็ได้ไปเยี่ยมพี่น้องในหลายที่แต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสเหมือนที่นี้ได้เข้ามาพูดคุยเหมือนไม่มีอะไรขวางกั้นเลย ซึ่งตนขอขอบคุณมาทางบ้านพักฯที่เข้าใจถึงวิถีชีวิตชาวโรฮิงญาเป็นอย่างมากซึ่งตนนั้นได้รับฟังมาจากพี่น้องในบ้านพักแห่งนี้และสุดท้ายขอขอบคุณทางเชคริฏอ อมัดสมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ที่ได้สนับสนุนการทำงานของชมรมตลอดมาและรวมไปถึงโครงการเมื่อช่วงเราะมะฏอนที่ผ่านมาในการเลี้ยงอาหารละศิลอดในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทย #ดาริส เส็นธนู

Read More

ประธานชมรมโรฮิงญาเดินทางจัดเลี้ยงละศีลอดแก่ชาวโรฮิงญาที่ถูกกักขังในประเทศไทย

05/07/59 เชคริฎอ อะหมัดสมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ อนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเลี้ยงละศีลอดแก่ชาวโรฮิงญาที่ถูกกักขังในประเทศไทย โดยมอบหมายให้นายมูฮัมหมัด ซาบิร ประธานชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้สถานที่จัดเลี้ยงให้แก่ชาวโรฮิงญาได้แก่ บ้านศรีสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) จ.สงขลา และด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยที่จังหวัดหนองคายมีตัวแทนคือนายฟายัร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ‪#‎ขุนคมคำ‬

Read More

มมส.ภก เตรียมกิจกรรมเน้นอิบาดะฮ์แก่พี่น้องโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ประชุมร่วม เอ็นจีโอประจำเดือน เตรียมกิจกรรมเน้นอิบาดะฮฺแก่พี่น้องโรฮิงญา ที่พังงา ในเดือนเราะมะฎอนที่จะมาถึง 310559ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)บ้านบางเนียง จ.พังงา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมร่วมกับเอ็นจีโอต่างๆ เช่น – องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ศูนย์สังคมพัฒนามูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี(disac)และบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา ได้ร่วมกันประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาที่เอ็นจีโอต่างๆได้หมุนเวียนกันเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับชาวโรฮิงญา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาทาง บ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา ได้ให้ข้อมูลชาวโรฮิงญาเริ่มมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะเด็กๆที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีมากขึ้นและในเดือนที่จะถึงก็จะได้ไปโรงเรียนหลังจากที่ปิดเทอมมาสองเดือน และในที่ประชุมในวันนี้ทางที่ประชุมมีมติให้ทาง มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมแก่ชาวโรฮิงญา สำหรับเดือนเราะมะฎอนที่จะมาถึง ไม่ว่าเป็นการจัดละศิลอดและละหมาดตารอเวี๊ยะร่วมกันอาทิตย์ละครั้ง และการจัดค่ายศาสนธรรมแก่เด็กๆในช่วงของวันอยุดประจำสัปดาห์ เพื่อได้เรียนรู้และฝึกฝนในการถือศิลอดในเดือนเราะมะฎอนและเพื่อขัดเกลาหัวใจให้ใกล้ชิดศาสนาเหมือนกับตอนที่เค้าอยู่ที่รัฐอาระกันอาระกัน ภาพ/ข่าว ดาริส เส็นธนู ‪#‎ขุนคมคำ‬

Read More

มมส.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องโรฮิงญาประจำสัปดาห์ เพื่อสร้างบรรยากาศต้อนรับรอมฏอน

มมส.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องโรฮิงญาประจำสัปดาห์ เตรียมจัดกิจกรรมตลาดจำลอง เพื่อสร้างบรรยากาศต้อนรับรอมฏอน เมื่อวานนี้(11 พฤษภาคม2559) มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัว พังงา ตามโครงการเยี่ยมเยียนและทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวโรฮิงญาประจำสัปดาห์ ในวันนี้ได้ร่วมกันเรียนรู้ประวัตินบียูสูบ อลัยฮิสลาม ครั้งที่1 เป็นการเรียนรู้ถึงการถูกทดสอบของบรรดานบี เพื่อเป็็นการสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามอาการของน้องๆที่เพิ่งเข้าสุนัต ที่ทาง มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้จัดโครงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้น้องอาการดีขึ้นมากคาดว่าอีกไม่เกิน1อาทิตย์อาการะหายดี และนอกจากนี้ทาง มมส.ภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนของผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการมอบฮิญาบแก่พี่น้องโรฮิงญา กว่า20ผืนและปิดท้ายด้วยการออกกำลังร่วมกันกับเด็กๆ และกิจกรรมที่ทาง มมส.ภูเก็ต กำลังจะจัดให้แก่พี่น้องโรฮิงญาโดยร่วมกับ องค์กร ngo อื่นๆ ในวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม นี้ก็คือการจัดกิจกรรมตลาดจำลอง เพื่อให้ทางพี่น้องโรฮิงญาได้เรียนรู้ในการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องและเป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อต้อนรับรอมดอนและให้พี่น้องโรฮิงญานำวัตถุดิบที่ทาง NGO อื่นๆ มาขายให้นั้นมาทำเป็นอาหารละศิลอด ทั้งนี้ทาง มมส.ภูเก็ต ก็จะมีการจัดโครงการดีๆกับพี่น้องในเดือนรอมดอนนี้อย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องรบกวนพี่น้องโปรดติดตาม ดาริส เส็นธนู ‪#‎ขุนคมคำ‬

Read More

มมส. จัดโครงการเข้าสุนัต แก่น้องๆชาวโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ จัดโครงการเข้าสุนัต แก่น้องๆชาวโรฮิงญา ตามนโยบายเดินหน้าช่วยเหลือระยะยาว วันนี้(07เมษายน59) มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ลงพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา จัดโครงการทำคิต่าน(เข้าสุนัต)แก่พี่น้องโรฮิงญา ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้อนุมัติล่าสุดทั้งนี้เนื่องจากพี่น้องโรฮิงญาที่อพยพมานั้นบางส่วนมีเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสุนัตตามหลักการของศาสนาแล้วและทาง มมส.ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในวันนี้มีเด็กๆชาวโรฮิงญาจำนวน6คนที่มีความพร้อมในการทำคิต่าน ซึ่งมีนายแพทย์อิรฟาร หะยีอิแต รอง.ผอ.รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นแพทย์ประจำโครงการนี้เป็นผู้ทำคิต่านให้เด็กๆ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการแนะนำวิธีรักษาแผลอย่างถูกวิธีหลังจากการทำคิต่านแก่แม่ของเด็กๆพร้อมทั้งนี้ได้เป็นตัวแทนกลุ่มมุสลีมะฮฺนราธิวาสส่งมอบชุดชั้นในแก่พี่น้องมุสลีมะฮชาวโรฮิงญาอีกด้วย ด้านทนายฮานีฟ หยงสตาร์ เลขาฯมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องโรฮิงญาด้วยตัวเอง ได้กล่าวว่า นโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญานั้นยังคงเป็นภาระกิจหลักที่ทาง มมส.จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทาง มมส.จะดูแลในทุกๆมิติเพื่อที่จะให้พี่น้องโรฮิงญาได้มีความสบายใจว่ายังคงมีพี่น้องมุสลิมชาวไทยยังคงเป็นห่วงและไม่ทอดทิ้งกันและทาง มมส.ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันบริจาคโครงการช่วยเหลือโรฮิงญา ที่สนับสนุนการทำงานด้วยดีตลอดมา และสำหรับวันนี้ได้มีการเลี้ยงโรตีแก่พี่น้องโรฮิงญาโดยที่ทางเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต มาช่วยกันเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความครึกครื้นซึ่งก็ได้สร้างรอยยิ้มจากพี่น้องโรฮิงญา จนทีมงาน มมส.ประทับใจที่เห็นพี่น้องนั้นมีความสูข

Read More

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต ร่วมประชุมกับ NGO เพื่อพัฒนาชาวโรฮิงญาในบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต ร่วมประชุมกับ NGO หลายหน่วยงานเพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับชาวโรฮิงญาที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา 4เมษายน2559 เวลา13.00น.ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ตได้รับเชิญจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้แก่ชาวโรฮิงญาที่เข้ารับการดูแลอยู่ในบ้านพักเด็กฯพังงา มีหน่วยงาน ngo หลายหน่วยงานเข้าร่วมเช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ(IOM) ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีหรือdisac และมูลนิธิ ‘Save the Children’ ทั้งนี้ผลของการหารือได้ข้อสรุปในการทำงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปตามความถนัดของแต่ล่ะองค์กร เช่นการให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพ การทำกิจกรรมเยี่ยมญาติตามที่ ตม.ระนองและพังงา การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น และในส่วนของมูลนิมุสลิมเพื่อสันติ นั้นจะดูแลเรื่องความรู้ด้านหลักการศาสนาอิสลามที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง กิจกรรมในวันสำคัญๆของศาสนาและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย และนอกจากนี้ มมส.จะรับดูแลในเรื่องทำสุนัตให้แก่เด็กๆชาวโรฮิงญาที่มีความพร้อมในปีนี้ด้วย ดาริส เส็นธนู

Read More

มมส.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องโรฮิงญา ใน จ.พังงา

มมส.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องโรฮิงญา ใน จ.พังงา ตามโครงการดูแลระยะยาว ส่วนบ้านพักเด็กฯนัดภาคีทุกองค์กรที่ประสานงานพูดคุยจัดสรรเวลาหลังมีบุคคลแอบอ้างเยี่ยมโรฮิงญาแต่พอลับตาแอบส่งสัญญานย่องรับหนี 24 มีนาคม 2559 มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องโรฮิงญา ตามโครงการที่ทำต่อเนื่องตลอดมาในระยะกว่า4ปี ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงาและในส่วนของ ด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พังงา สำหรับภารกิจในการลงพื้นที่ของ มมส.ภูเก็ตในวันนี้ นั้นประกอบไปด้วยการวัดขนาดของร่างกายเพื่อที่ทาง มมส.จะมีโครงการตัดเสื้อให้แก่พี่น้องโรฮิงญา ที่ไว้ใช่ในวันที่มีการทำิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ทางบ้านพักเด็กฯได้เชิญทาง มมส.เข้าร่วมประชุมในวันที่4เมษายน59นี้เพื่อที่จะประชุมร่วมกับองค์กรต่างๆที่ก้เข้ามาประสานงานกับทางบ้านพักอยู่เช่นกันเช่น องค์กรiom องค์กรเซพแอนท์ชิลเด็นท์ สำนักคาทอลิคสุราษธานี และ มมส.ภูเก็ต ซึ่งบางทีอาจจะมีการซ้อนกันในเรื่องของเวลา ทางบ้านพักฯจึงอยากเชิญทุกองค์กรเข้ามาร่วมประชุมเพื่อจัดสรรเรื่องเวลาและกิจกรรมเพื่อที่จะให้ทางชาวโรฮิงญาได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำกิจกรรมร่วมกัน และทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดองค์กรที่เข้ามาหลังจากมีบุคลแอบอ้างทำทีเข้ามาเยี่ยมเยียนชาวโรฮิงงญาแต่ได้อาศัยช่องว่างในการให้ผู้ทำหน้าที่ล่ามส่งสัญญานกับชาวโรฮิงญาในนการหลบหนีออกจากบ้านพัก ส่วนสถานการณ์โรฮิงญาที่ ตม.พังงา ในวันนี้มีชาวโรฮิงญาที่เป็นผู้หญิงที่อายุระหว่าง13-18ปีอยู่6คนส่วนผู้ชายมี29คนรวม35คนลดจากจำนวนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว10จากจำนวน45คน แต่อย่าไรก็ตามทาง จนท.ตม.พังงา ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลโดยอ้างว่าตนไม่ได้ทำหน้าที่ในส่วนนั้นจึงไม่ทราบว่าโรฮิงญาชุดดังกล่าวย้ายหรือถูกส่งไปไหน ดาริส เส็นธนู

Read More

ประธาน มมส. ลงนาม MOU ด้านบุคลากรการแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรฮิงญา

27 มีนาคม 2559 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ลงนามMOUด้านบุคคลากรทางการแพทย์ กับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการ”พัฒนาชุมชนโรฮิงญาเมียนมา” 2559 ‪#‎ขุนคมคำ‬

Read More

มมส.ระนอง มอบหนังสือสอนศาสนาอิสลามแปลภาษาพม่าให้โรฮิงญา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาอ.สุรเชษฐ์ ประสงค์ผล ประธานศูนย์ประสานงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ จ.ระนอง ได้นำหนังสือสอนศาสนาอิสลามมอบให้โรฮิงญา 4 เล่ม ตามที่พี่น้องโรฮิงญาได้แจ้งขอมา เพื่อนำไปเรียนสอนให้แก่โรฮิงญาด้วยกัน ขณะที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนอง ได้ให้ความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง ในการส่งเสริมให้โรฮิงญาที่ถูกควบคุมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการเรียนการสอนในหมู่โรฮิงญาด้วยกัน อันเป็นการนำไปสู่การขัดเกลาจิตใจ และผ่อนคลายความกังวลใจ ในระหว่างที่ถูกควบคุมรอการแก้ปัญหาในระดับประเทศต่อไป ซึ่งทางมมส.ระนอง และพี่น้องชาวไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรฮิงญากลุ่มดังกล่าว จะได้รับการช่วยเหลือและมีแนวทางแก้ปัญหาในระดับเวทีโลกเร็วๆนี้

Read More