skip to Main Content

ปธ.กลุ่มมุสลิมระนองยันสถานีวิทยุเผยแพร่ศาสนาต้านยาเสพติด

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ กสทช.เขต 13 จังหวัดระนอง ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมสถานีวิทยุกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาระนอง ที่บ้านเลขที่ 79/14-15 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ทั้งสถานีวิทยุดังกล่าวมีเนื้อหาในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนา เชิญชวนทำความดี ต่อต้านยาเสพติด และยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมในระนองเพื่อการระดมความช่วยเหลือให้กับ เด็กกำพร้า และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ แม้ว่าจะไม่สามารถออกอากาศทางวิทยุได้เนื่องอยู่ระหว่างดำเนินคดี แต่กิจกรรมทางสังคมทางกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาระนองยังคงดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบในจังหวัด และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ก็ได้ลงพื้นที่มอบทุนให้กับเด็กกำพร้าอีกด้วย ทั้งนี้จากการปิดวิทยุชุมชนดังกล่าวทำให้ชาวมุสลิมจังหวัดระนองรู้สึก เสียใจ และเสียดายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะสถานีวิทยุดังกล่าวเป็นของชุมชนที่ช่วยกันระดมทุนเพื่อช่วยกันจัดตั้ง ขึ้นมาใช้ในกิจกรรมของชุมชน และพยายามยื่นขออนุญาตเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ถูก ต้องตามกฏหมาย แต่กฏหมายปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้มีการดำเนินการได้ จึงทำให้ชุมชนเห็นว่าต้องดำเนินการไปก่อนเนื่องจากปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติดในชุมชนรุนแรงขึ้น และจำเป็นต้องใช้ศาสนาเข้ามาช่วยในการขัดเกลาเป็นเกราะป้องกันชุมชนให้พ้น จากภัยเหล่านั้น จึงทำให้หลังจากเจ้าหน้าที่กับจับกุมและปิดสถานีวิทยุดังกล่าวแล้ว…

Read More

มุสลิมไทยร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมให้โรฮิงยา

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติและองค์กรเครือข่าย พร้อมด้วยชาวโรฮิงยาในประเทศไทยร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายุติการใช้ความ รุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐอาระกัน (ยะไข่) พร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่าย และขอให้บังกลาเทศเปิดพรมแดนให้ชาวโรฮิงยาเข้าลี้ภัย เมื่อเช้าวานนี้ สมาชิกของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ และมุสลิมในประเทศไทยประมาณ 200 คน และชาวโรฮิงยาในไทยอีก 100 คนเดินทางไปรวมตัวด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตพม่า ประจำประเทศไทย ถ.สาทร เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวโรฮิงยา ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในรัฐอาระกันขณะนี้ ในระหว่างการรวมตัวนั้น ประธานสมาคมชาวโรฮิงยาในประเทศไทยขึ้นกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ โดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียกร้องให้สื่อมวลชลมีอิสระในการเข้าไปทำข่าว ขณะที่นักวิชาการของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติขึ้นกล่าวปราศรัย ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเล่าถึงความเป็นมาของเหตุการณ์ การใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงยา และการที่ทหารเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง เชคริฏอ อะห์หมัด สมะดี ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติกล่าวตอนหนึ่งในการปราศรัยว่า การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไม่ใช่การกระทำของคนที่มีศาสนา ซึ่งหากเป็นขาวพุทธที่แท้จริงแล้ว จะต้องยึดหลักธรรมมะในการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเคร่งครัด ส่วนคนที่ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแน่นอน นอกจากนี้กอซิม ปาทานลูกหลานชาวโรฮิงยาเล่าถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขี้นในรัฐอาระกัน โดยระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 15…

Read More

ประณามกลุ่มหัวรุนแรงที่บ่อนทำลายสันติภาพของโลก

แถลงการณ์ฉบับที่ /2555เรื่อง ประณามกลุ่มหัวรุนแรงที่บ่อนทำลายสันติภาพของโลก จากกรณีที่มีชาวยิวในสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับกลุ่มชาวคริสต์ที่มีอุดมการณ์หัวรุนแรงในการต่อต้านศาสนาอิสลาม ได้ลงทุกสร้างภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความเท็จอันมีเนื้อหาดูหมิ่น ให้ร้ายป้ายสีต่อศาสนาอิสลาม และท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการให้ผู้ชมที่ได้รับข้อมูลเท็จดังกล่าว มีความรู้สึกเกลียดชังต่อศาสนาอิสลาม และพี่น้องชาวมุสลิมที่มีอยู่มากกว่าพันล้านคนทั่วโลก โดยการกระทำดังกล่าวของชาวยิวและชาวคริสต์ในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการกระทำที่บ่อนทำลายต่อสันติภาพ ความสงบสุขของสังคมโลก และความสมานฉันท์เกื้อกูลกันของกลุ่มชนต่างๆ ที่มีมาแต่เดิมในอดีตของโลกใบนี้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการกระทำนี้ได้สร้างความเสียหายต่อสันติสุข ของโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้นมูลนิธมุสลิมเพื่อสันติจึงขอประณามการกระทำของกลุ่มชาวยิว และชาวคริสต์ในสหรัฐอเมริกาดังกล่าว และขอเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ดำเนินการเพื่อยุติการการบ่อนทำลายสันติสุขของโลกโดยกลุ่มชาวยิว และคริสต์ดังกล่าวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพราะการกระทำของกลุ่มนี้เข้าข่ายการก่อการร้าย ทำลายความสันติสุขของโลกด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการก่อการร้าย ในเมื่อสหรัฐอเมริกาประสงค์จะเป็นแกนนำในการต่อต้านการก่อการร้าย จึงสมควรที่จะต้องดำเนินการกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อแสดงให้ชาวโลกผู้รักสันติสุขเห็นว่า สหรัฐอเมริกามิได้ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายของกลุ่มชาวยิว และคริสต์ในสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้   มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

Read More

แถลงการณ์ประณามการก่ออาชญากรรมของอิสราเอล

จากเหตุการณ์เครื่องบินรบของอิสราเอลที่บุกโจมตีเป้าหมายประชาชนชาว ปาเลสไตน์ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในฉนวนกาซ่าปาเลสไตน์ครั้งล่าสุด นับตั้งแต่ก่อเหตุจนถึงขณะนี้ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว อิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 100 คน โดยอีกกว่า 1,000 คนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งในจำนวนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมากเป็นเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ ดังหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกตามภาพข่าวของสื่อต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ โดยไม่มีองค์กรระหว่างประเทศใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติหรือสหภาพยุโรปจะดำเนินการใดๆที่จะยับยั้งการกระทำ ที่โหดเหี้ยมของอิสราเอลและยังคงปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าเข่นฆ่าชาวกาซ่า อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลานี้   ทั้งนี้ยังมินับการที่อิสราเอลยังคงปิดล้อมดินแดนกาซา ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ตั้งแต่กลางปี 2547 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยไม่ยอมให้สิ่งของบรรเทาทุกข์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่ ไม่เว้นแม้ยารักษาโรค หรืออาหารสำหรับเด็กทารก ซึ่งจากผลของการปิดล้อมดังกล่าวทำให้ชาวกาซาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอย่างแสน สาหัส กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติจึงขอประณามการกระทำอันป่าเถื่อนโหดร้ายดังกล่าวของ อิสราเอล และผู้ที่สนับสนุนการกระทำของอิสราเอลทั้งในและนอกกาซ่า และขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที และขอเชิญชวนมุสลิมและผู้ที่รักความยุติธรรมในประเทศไทยให้การช่วยเหลือ อย่างสุดความสามารถต่อประชาชนที่กำลังเป็นเหยื่อของอาชญากรรมด้วยน้ำมือของ อิสราเอง ลงวันที่ 19…

Read More

แถลงการณ์มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เรื่องปาเลสไตน์ ณ ดินแดนฉนวนกาซ่า

จากเหตุการณ์ที่รัฐก่อการร้ายอิสราเอลได้ กระทำการฆาตกรรมหมู่มนุษย์ด้วยกันในประเทศปาเลสไตน์ ในพื้นที่ฉนวนกาซ่า โดยได้ทำการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปแล้วจำนวนสี่ร้อยกว่าราย และบาดเจ็บอีกจำนวนสามพันถึงสี่พันคน  โดยส่วนมากล้วนแล้วแต่เป็นพลเรือน มีทั้งเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ รัฐก่อการร้ายอิสราเอลยังได้ถล่มมัสยิด อาคารบ้านเรือน มหาวิทยาลัย โรงเรียน พังทลายเสียหายอีกเป็นจำนวนมาก และจำนวนประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความป่าเถื่อนโหดร้าย จากการฆาตกรรมหมู่ครั้งนี้ อาจจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หากยังไม่มีการหยุดยั้งความบ้าคลั่ง ความป่าเถื่อนโหดร้ายอันไร้ซึ่งจิตสำนึกแห่งมนุษยธรรมของฆาตกรอิสราเอล  ดังหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกตามภาพข่าวของสื่อต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวของรัฐก่อการร้ายอิสราเอลนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อหลัก ศีลธรรม หลักคำสอนศาสนาในทุกศาสนา และยังเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ฝ่าฝืนต่อกฎบัตรสหประชาชาติ เรื่องกำหนดห้ามทำสงครามไว้ในข้อ 2 วรรค 4 ด้วยถ้อยคำ ดังนี้ “All members shall refrain in their internal…

Read More
Back To Top