skip to Main Content

ร่วมบริจาค สนับสนุน โครงการศูนย์นิวมูนเพื่อพัฒนาเยาวชน

"อย่าให้ความดีได้หายไปจากสังคม อย่ามองความผิดเป็นเรื่องธรรมดา" อีก 1 โครงการ ของ มมส ที่อยากเชิญชวนท…

อ่านต่อ

น้ำใจพี่น้องชาวไทย สู่โรฮิงยาในอาระกัน

ที่พักชั่วคราวของโรฮิงยาจากเงินบริจาคของชาว ไทยเริ่มสร้างขึ้นอย่างถาวรแล้ว ในค่ายผู้อพยพชานเมืองซิตะ…

อ่านต่อ

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อชาวโรฮิงญา จัดตั้งชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ …

อ่านต่อ
Back To Top