skip to Main Content

ปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้ ในงาน “สิทธิสู่สันติ” ที่จังหวัดปัตตานี

https://www.facebook.com/WhiteNewstv/vid…

Read More
Back To Top