skip to Main Content

รับเรื่องร้องเรียน สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้าที่ประชุมให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ

27 มีนาคม 2559 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธ…

Read More

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ประจำวันอังคารที่ 16 กพ.59

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม …

Read More

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 12 กพ.59

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม …

Read More

เยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ผู้ต้องขังหญิงมุสลิม ณ.ทัณฑสถานหญิงกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กพ.59 ฝ่ายสังคมสงเคราะ…

Read More
Back To Top