skip to Main Content

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 12 กพ.59

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม …

Read More

เยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ผู้ต้องขังหญิงมุสลิม ณ.ทัณฑสถานหญิงกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กพ.59 ฝ่ายสังคมสงเคราะ…

Read More

ปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้ ในงาน “สิทธิสู่สันติ” ที่จังหวัดปัตตานี

https://www.facebook.com/WhiteNewstv/vid…

Read More
Back To Top