You are currently viewing 16 คำถามกับการบอยคอต

16 คำถามกับการบอยคอต

  • Post author:
  • Post last modified:3 กุมภาพันธ์ 2015

1. อะไรคือการบอยคอต

boycott : – รวมหัวต่อต้าน, พร้อมใจกันตัดสัมพันธไมตรี ไม่ซื้อสินค้า ไม่ส่งสินค้า หรืออื่น ๆ*
– ปฏิเสธที่จะติดต่อ-ค้าขายกับ บุคคล/บริษัท/ประเทศ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ฯลฯ
การคว่ำบาตร : ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย
مُقَاطَعَةٌ  : การแยก/ตัดสัมพันธ์กับผู้หนึ่ง

สรุปว่า การบอยคอต คือ การงด (ไม่ให้) การสนับสนุนสินค้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ซึ่งเป็นการต่อต้านชนิดหนึ่งที่มุสลิมสามารถปฏิบัติต่อศัตรูอิสลามได้โดยไม่ มีความเสียหายใดๆ สำหรับตน

2. ทัศนะของอิสลามต่อการบอยคอตเป็นอย่างไร

เรื่อง การบอยคอตหรือการตัดสัมพันธ์กับมุชริกีนที่เป็นศัตรูกับอิสลาม  สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคลิกของมุสลิมและลักษณะความศรัทธาของมุสลิม  การตัดสัมพันธ์กับมุชริกีนที่เป็นศัตรูนี้ ท่านนบีก็เคยกระทำ หลังจากที่ท่านพิชิตมักกะฮฺ และเปิดเป็นเมืองของมุสลิม ท่านได้ประกาศห้ามมุชริกีนของเขตเมืองมักกะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา บรรดามุชริกีนนั้นเป็นนะญิส ไม่อนุญาตให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในเมืองมักกะฮฺ”  ในช่วงพิธีฮัจย์ มุชริกีนไม่สามารถเข้ามาขายสินค้าในมักกะฮฺ บรรดามุอฺมินีนก็กังวลว่าจะขาดแคลนสินค้า อัลลอฮฺจึงตรัสว่า “หากสูเจ้ากลัวจะยากจนถ้ามุชริกีนไม่นำสินค้ามาขายในมักกะฮฺ อัลลอฮฺจะตอบแทนสูเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่ต้องพึ่งพวกเขา”  อัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้มุสลิมเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺตะอาลา

3. ทำไมต้องบอยคอต  – ทำแล้วดีอย่างไร

ปัจจุบัน มุสลิมถูกทดสอบโดยการที่พี่น้องเราในปาเลสไตน์ อัฟฆอนิสตาน อิรัก ฯลฯ ถูกอธรรมจากศัตรูอิสลาม เราไม่สามารถไปช่วยพวกเขาด้วยการญิฮาดได้ เราก็ทำเท่าที่ทำได้อยู่ในบ้านเรา ก็โดยการกุนูต การบอยคอตสินค้าศัตรู มุสลิมในไทย 10 ล้าน ไม่ใช่จำนวนน้อย เทียบกับในซาอุดี้ซึ่งมีมุสลิมประมาณ 18 ล้านคน  มากกว่ามุสลิมในคูเวต  เป็นไปได้อย่างไรที่พี่น้องเราถูกศัตรูทำร้าย แต่เราก็ยังกินยังใช้สินค้าของศัตรู เอาเงินไปให้ศัตรูของพี่น้องเรา เราจะต้องอบรมลูกหลานเราด้วย เมื่อเห็นพี่น้องเราเดือดร้อน ก็ต้องช่วยสุดความสามารถ เราบอยคอตก็เพื่อ

• ประกาศจุดยืนของอิสลาม
• ให้กำลังใจพี่น้องมุญาฮิดีน
• สร้างกำลังใจแก่ประชาชาติมุสลิม
• สนับสนุนสินค้ามุสลิม
• มีผลกระทบต่อสินค้าศัตรูมุสลิมถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
• ให้มุสลิมมีจิตสำนึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• สร้างบทบาท  แม้จะเล็กน้อยแต่มีผลกระทบและผลบุญ

4. บอยคอตอะไรบ้าง

ศัตรู อิสลามและผู้ที่ให้การสนับสนุนศัตรูอิสลาม  ได้แก่  อิสราเอล (ยิว)  อเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน รายการสินค้าบอยคอตดูได้ที่  ไม่ซื้อ-ไม่กิน-ไม่ใช้ สินค้าอเมริกัน-ยิว-อังกฤษ

5. จำเป็นมากหรือเปล่า

เป็น ขั้นต่ำที่สุดของการทำญิฮาดเพื่อต่อต้านศัตรูอิสลาม  ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มุสลิมทุกคนสามารถทำได้  และในบรรดาหลักฐานเกี่ยวกับประวัติท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็มีเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้อนุญาตให้มีการตัดความสัมพันธ์กับศัตรูอิสลาม หรือผู้ฝ่าฝืนหลักการและคำบัญชาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

6. ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรบ้าง

เศรษฐกิจ ของศัตรูจะได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นกำลังทรัพย์ที่จะถูกนำไปใช้ในการข่มเหง สังหารพี่น้องมุสลิมของเราและศัตรูของอิสลามก็จะยิ่งมองว่ามุสลิมไม่มีอำนาจ เป็นประชาชาติที่อ่อนแอ  แม้กระทั่งถูกกดขี่ข่มเหงก็ยังไม่แสดงอาการต่อต้าน  ศัตรูของอิสลามก็จะยิ่งแสดงอำนาจเพื่อทำลาย/ทำร้ายประชาชาติมุสลิม

7. ยิวคือใคร

กลุ่มคนที่นับถือศาสนายูดาย  ในปัจจุบันมี 2 กลุ่ม
1) ชาวยิวทั่วไปที่ไม่มีแนวคิดแบบกลุ่มที่ 2
2) ยิวไซออนิสต์ –  ขบวนการทางการเมืองของชาตินิยมยิว ที่มีจุดหมายเพื่อการสถาปนารัฐยิว และปกครองโลกตามสัญญาของพระเจ้าของพวกเขาคือ ยาโฮวา และเส้นทางสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือการกลับสู่แผ่นดินในฝันและถูกสัญญาไว้ คือ พื้นที่ตั้งแต่แม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ จรดแม่น้ำฟูรอตในประเทศอิรัค  ซึ่งขณะนี้ส่วนมากของชาวยิวยึดมั่นในแนวไซออนิสต์

8. ยิวทำอะไรให้สังคมบ้าง

ยิว เป็นประชาชาติที่เห็นแก่ตัว ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทุกด้าน ทุกกรณี  ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับยิวระบุชัดเจนว่ายิวไม่เคยมีบทบาทที่ดีต่อทุก สังคมที่อาศัยอยู่  ในอัลกุรอ่านก็ระบุไว้ในซูเราะฮฺมาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 64 ซึ่งมีความหมายว่า “…ทุกครั้งที่พวกเขาจุดไฟขึ้นเพื่อทำสงคราม อัลลอฮฺก็ทรงดับไฟนั้นเสีย  และพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทำลายในผืนแผ่นดิน  และอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบผู้บ่อนทำลายทั้งหลาย”

9. อเมริกาและอิสราเอลเป็นอะไรถึงได้เกลียดมุสลิม

อเมริกา เป็นคริสต์ อิสราเอลเป็นยิว  ซึ่งเป็นสองกลุ่มชนที่เป็นศัตรูของมุสลิมดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ในซูเราะห์อัล มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 82 ซึ่งมีความหมายว่า “แน่นอนเจ้าจะพบว่า หมู่ชนที่เป็นศัตรูอันรุนแรงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือ ชาวยิว และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีแก่อัลลอฮฺ”  และในขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอลกำลังปฏิบัติทุกวิถีทางใน การทำลายโลกมุสลิม  โดยมุ่งหวังผลประโยชน์จากทรัพยากรในโลกมุสลิม

10. เราควรทำตัวอย่างไรในสังคม

ทำตัวเป็นมุสลิมที่ดี  แสดงออกถึงบุคลิกภาพของมุสลิมอย่างแท้จริง  เพื่อให้ศาสนิกอื่นเข้าใจและมองมุสลิมในทางที่ดี

11. เหตุการณ์ร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน น่าจะเป็นฝีมือใคร

ขณะ นี้ไม่มีข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการชี้ถึงผู้กระทำ  แต่บรรดานักวิเคราะห์เห็นว่าไม่มีผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ผ่าน มาเท่ากับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้รับ  เช่น  การถล่มรัฐบาลฏอลีบัน ซึ่งเป็นรัฐบาลชุดแรกในโลกมุสลิมที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามอย่าง เคร่งครัด   และการก่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีแนวคิดตะวันตกเพื่อเป็นเครื่องมือในการ บริหารประเทศอัฟกานิสถาน  ซึ่งมีข้อมูลยืนยันว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากพอสมควร  ส่วนประเทศอิสราเอลก็ได้ดำเนินการต่อต้านและถล่มกลุ่มฮามาสและญิฮาดอย่างต่อ เนื่อง  โดยประชาคมโลกไม่ให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศปาเลสไตน์  ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการประสานระหว่างแผนปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา และกลุ่มเป้าหมายของอิสราเอล  ในขณะนี้การเผยแผ่ศาสนาอิสลามอยู่ในลักษณะตกต่ำและถูกกดขี่จากบรรดารัฐบาล ที่ปฏิบัติตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา  แม้กระทั่งสถาบันสหประชาชาติ  ซึ่งเป็นสถาบันที่ต้องทำตัวเป็นกลางนั้น  ก็ยังผลิตบรรดามติที่เห็นได้ว่าเป็นการเข้าข้างฝ่ายพันธมิตรตะวันตก

12. ทำไมจึงโยนความผิดมาให้มุสลิม

สื่อ ของตะวันตกนั้นต้องการทำลายภาพมุสลิมด้วยทุกวิถีทาง  ซึ่งผู้ที่ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวตะวันตกจะสังเกตว่า  ข่าวสารที่เกี่ยวกับมุสลิมมักจะมาในเชิงลบโดยตลอด  ซึ่งเป็นแนวที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศัตรูอิสลาม  และในขณะเดียวกันข้อหาต่างๆ ที่โยนมาให้มุสลิมเป็นข้อหาที่ปราศจากหลักฐานที่ชัดแจ้ง

13. ปัจจุบันศาสนิกอื่นมองมุสลิมอย่างไร

ดูถูก มองว่าเป็นกลุ่มชนที่สร้างปัญหาในสังคม

14. เราจำเป็นที่จะต้องอธิบายหรือไม่

ควรจะอธิบายให้เข้าใจ  ในกรณีที่สามารถอธิบายได้  และผู้ฟังมีความคิดกว้างพอ
ถ้านอกจากนี้ก็  لكم دينكم ولي دين

15. สิ่งที่บอยคอตถ้าบางสิ่งมันจำเป็นล่ะ

สิ่ง ที่จำเป็นที่ถ้าไม่ใช้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต  และสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตที่จะมีผลกระทบหรือมีความเสียหายหาก ไม่ใช้ก็อนุญาตให้ใช้ได้  สุดท้ายบรรดาสินค้าของศัตรูที่มาถึงยังเราโดยไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายก็เป็นการ อนุญาตเช่นเดียวกัน

16. เราจะมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอย่างไรบ้าง

• ทุกวิถีทางที่เป็นการญิฮาด (ต่อสู้) ถ้าทำได้
• บริจาคกำลังทรัพย์แม้จะเล็กน้อยก็ตาม
• ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ถูกอธรรม
• บอยคอตสินค้าของศัตรูมุสลิม
• ขอดุอาอฺให้แก่พี่น้องมุญาฮิดีน

มุสลิม ต้องมีจุดยืนที่จะยืนหยัดบนหนทางของอัลลอฮฺอย่างเต็มที่ อัลลอฮฺจะช่วยเหลือเรา ถ้าเราอ่อนแอในด้านการอีมาน สิ่งอื่นก็จะหายไปในที่สุด  ในอิสลาม อีมานเป็นความผูกพันระหว่างหัวใจกับการกระทำ  การอีมานคือ การศรัทธาด้วยหัวใจ-การกล่าวด้วยลิ้น-และการกระทำด้วยอวัยวะ อัลกุรอานหลายอายะฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า “ยาอัยยุฮัลละซีนะอามะนู วะอะมิลุศศอลิฮาต–โอ้บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย” อัลลอฮฺผูกพันสองสิ่งนี้ (การศรัทธาและการทำดี) ไว้ด้วยกัน คนที่อ้างการกระทำของเขาโดยไม่มีอีมาน คือนิฟาก (บิดพลิ้ว) คนที่อ้างว่ามีอีมานโดยไม่มีการกระทำ เป็นอีมานปลอม  อีมานที่แท้จริงจะต้องมีทั้งสองอย่าง คือ อีมานและการกระทำ…เราเชื่อว่าอเมริกาและยิวเป็นศัตรู ก็ต้องแสดงออกด้วยการตัดสัมพันธ์กับศัตรู ไม่สนับสนุน ไม่ติดต่อค้าขาย ไม่ซื้อสินค้าของศัตรู

นี่ไม่ใช่สงครามสุดท้าย… อัลลอฮฺตรัสไว้แล้วว่า  ยะฮูดีและนัศรอนีจะไม่พอใจ จนกว่ามุสลิมจะออกจากอิสลามไปเป็นพวกเขา เข าจึงจะพอใจ  มุสลิมจะต้องคิดทบทวน…อะไรที่เราจะต้องศึกษา? อะไรที่เราจะต้องทำ?…เพื่อปกป้องอีมานและอิสลามของเรา


ที่มา : เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี