skip to Main Content

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ที่ 12 กพ.59

ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ประจำวันศุกร์ที่ 12 กพ.59 โดยในวันนี้มีภารกิจที่ได้เยี่ยมเยือนเรือนจำสองแห่งด้วยกัน โดยเวลา 09.00 น. ได้เข้าเยี่ยมเยือนทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และเวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมเยือน เรือนจำกลางบางขวาง

Back To Top