You are currently viewing เยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ผู้ต้องขังหญิงมุสลิม ณ.ทัณฑสถานหญิงกลาง

เยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ผู้ต้องขังหญิงมุสลิม ณ.ทัณฑสถานหญิงกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กพ.59 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ นำโดย อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้ ได้เข้าเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรม ผู้ต้องขังหญิงมุสลิม ณ.ทัณฑสถานหญิงกลาง(ลาดยาว/คลองเปรม)ถนนงามวงศ์วาน บางเขน กรุงเทพ พร้อมด้วยวิทยากรหญิง พี่นก (ชูอัยบะห์ มูฮัมหมัด)
ด้วยความอบอุ่น กับบรรยายกาศการพูดคุยที่ตอบโจทย์ ตรงใจ พี่น้องของเราในนี้ หลายคน มีการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วมมากขึ้น มีคำถาม แลกประสบการณ์ และคำยืนยันบางคำที่ทำให้ทีมงานซาบซึ้งประทับใจ “พวกหนูทุกคนที่นี่ ต้องการคลุมฮิญาบ…ค่ะ”
มาซาอัลลอฮ ซุบฮานัลลอฮ ขออัลลอฮ ทรงตอบรับคำวิงวอนของพวกเธอด้วยเถิด