You are currently viewing มส.ระนอง ตรวจงานซ่อมแซม มัสยิดอูบูดียะห์ จังหวัดระนอง

มส.ระนอง ตรวจงานซ่อมแซม มัสยิดอูบูดียะห์ จังหวัดระนอง

วันที่ 31/1/58 มมส.ระนอง ไปตรวจงานซ่อมแซมอาคารมัสยิดหลังเก่า มัสยิดอูบูดียะห์ หมู่4 บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อ.เมื่อง จ.ระนอง
– ตรวจงานการตกแต่งซ่อมแซมและทาสีภายในมัสยิด
– การทาสีนอกมัสยิด
– การทาสีกำแพง
จากการตรวจงาน ได้เห็นว่าทางผู้รับเหมา(อิหม่ามประจำมัสยิดอูบูดียะห์บ้านเกาะสินไห )ได้ดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทำให้ภาพลักษณ์ของมัสยิดออกมาดูสวยงาม มีความแตกต่างจากมัสยิดหลังเก่าเป็นอย่างมาก
ในงบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งเป็นงบที่ได้จากมูลนิธิมัรฮามะฮฺ ผ่านการประสานงาน จากมูลนิธิมุสลิมเพื่อมสันติ (กทม.) รวมงบทั้งหมดที่ได้รับ 1,550,000 บาท
และยังมีการวางงานต่อไปคือ จัดหารงบปรับปรุ่งห้องน้ำและห้องเก็บของมัสยิด จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอไปยังส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินงานต่อไป