You are currently viewing 1 วัน 2 ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำ

1 วัน 2 ภารกิจเยี่ยมเยือนเรือนจำ

มมส. ได้เข้าเยี่ยมเยือนพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำประจำวันจันทร์ที่ 1 สค.59
11.00 น. เรือนจำอำเภอธัญบุรี(แดนหญิง)
13.00 น. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
นำโดย อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้และ พี่นก-ชูอัยบะห์ มูฮัมหมัด
หลังจากที่ ไม่ได้ เข้า เยี่ยมอบรมในแดนในช่วงเดือนรอมฎอน ที่ผ่านมา (เพียงแค่นำอาหารละศิลอด ไปมอบให้กับผู้ต้องขังมุสลิมเท่านั้น)
“ขออัลลอฮ ทรงประทานกำลังกาย กำลังใจ ให้กับทีมงาน ได้ ยืนหยัดอดทน ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วย
เถิด”