You are currently viewing โรงพยาบาลกรงปินัง ยะลา ขอบคุณ..

โรงพยาบาลกรงปินัง ยะลา ขอบคุณ..

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลกรงปินัง ยะลา โดยนายอีระฟาน  หะยีอีแต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน) ส่งหนังสือขอบคุณ ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ โดย เชคริฏอ อะหมัด สะมะดี ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิค – 19  ที่เรียกว่า Face Shield เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้เพื่อหยุดยั่งโรคโควิค-19 ระบาดต่อไป …

 

 

ใส่ความเห็น