skip to Main Content
โครงการซะกาตุ้ลฟิฏรและฟิตยะฮ

โครงการซะกาตุ้ลฟิฏรและฟิตยะฮ

โครงการซะกาตุ้ลฟิฏรและฟิตยะฮ โดย มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เริ่มทะยอยส่งมอบในหลายพื้นที่แล้ว

 

ใส่ความเห็น

Back To Top