You are currently viewing “เริ่มแล้ว” โครงการนิวมูน ถมทีเพื่อจัดเตรียมพื้นที่
โครงการนิวมูน มุลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

“เริ่มแล้ว” โครงการนิวมูน ถมทีเพื่อจัดเตรียมพื้นที่

  • Post author:
  • Post last modified:14 สิงหาคม 2020
  • Post comments:0 Comments

“เริ่มแล้ว” วันที่ 12 สค. 63 โครงการนิวมูน มุลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้เริ่มต้นโครงการ โดยการถมทีเพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับศูนย์นิวมูน เพื่อพัฒนาเยาวชน หลังจากที่ได้รับเงินบริจาคจากพี่่น้องและจะดำเนินการก่อสร้างไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ขณะเดียวกันก็ยังขาดทุนทรัพย์จำนวนมากสำหรับการก่อสร้าง จึงอยากขอความร่วมมือจากพีน้องสนับสนุนโครงการด้วยการบริจาคให้กับโครงการ

ตามเลขที่บัญชี   156-5-36249-6  ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

 

ใส่ความเห็น