185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

เบื่อไหม?กับตราฮาลาลปลอม ยอมหรือ?เมื่อเจอร้านมุสลิมทานได้

21 พฤศจิกายน 2016 Imron M4Peace Comments Off

เชิญร่วมสัมมนาฝ่ายฮิมายะฮ ประจำปี ในหัวข้อ “ปัญหาฮาลาลกับวิทยาการสมัยใหม่”  วันเสาร์ที 3 ธ.ค 08.00 น ถึง 16.00 น
ณ โรงแรมรีเจนท์รามคำแหง อบรมด้านกฏหมาย เทคนิคด้านฮาลาลและด้านศาสนา และมาร่วมเป็นกรรมการฝ่ายฮิมายะฮฺ บัตรราคา 250 บาท/ท่าน (รวมอาหารว่างเช้าและอาหารกลางวัน) สำรองที่นั่งได้ที่ 062 709 6585 มีจำนวนจำกัด โปรดติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/halal.club/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

error: Content is protected !!