You are currently viewing เตรียมความพร้อมเปิดตัว มมส. 3จ. อย่างเป็นทางการ

เตรียมความพร้อมเปิดตัว มมส. 3จ. อย่างเป็นทางการ

ผลสรุปการประชุม การเตรียมความพร้อมเปิดตัว มมส. 3จ. อย่างเป็นทางการ ปลายเดือนมกราคม 2559 ที่จะถึงนี้
หลายเดือนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ตั้งใจที่จะขยายพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน จึงมีแผนขยายไปพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมจากที่เคยถูกละเมิดสิทธิจากหลายสิบปีที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 9.00 – 12.00 น. (วันที่ 27 ธันวาคม 2558) ที่ผ่านมา ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลเปิดตัว มมส. 3จังหวัดอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิที่ควรได้ สามารถมาร้องเรียนด้านต่างๆ โดยเฉพาะการถูกละเมิดด้านสิทธิ ซึ่งประชาชนในพื้นที่รับทราบกันอยู่แล้วว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กับหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมแก่ในพื้นที่
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเคร่งเครียดเพื่อให้ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) เป็นองค์กรหนึ่ง สามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และสามารถพึ่งพาได้ ที่สำคัญทีมงานตั้งใจมีจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ซึ่งมีหัวหน้าย่อยของแต่ละจังหวัดเข้าร่วม ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส การประชุมในครั้งนี้ที่ ตึกวิทยาลัยอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
สังเกตได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมและพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่อีกด้วย การประชุมมีหลายวาระด้วยกัน โดยแบ่งหน้าที่แต่ละจังหวัดเพื่อช่วยตรงจุดและเข้าถึงได้ง่าย
วาระที่ 1 เป็นเรื่องของการเตรียมงานมี presentation ในแง่มุมมองปัญหาต่างๆ ของในพื้นที่จากหลายๆปีผ่านมาอย่างไรบ้าง ใช้ฉายในวันที่ 23 มกราคม 2559 งานสลามชาวไทย เป็นงานที่จัดโดยสถานีโทรทัศไวท์แชนแนล และต่อในวันที่ 30 มกราคม 2559 เป็นงานเปิดตัวโดยตรงของ มมส. 3จ. แนวคิดการ presentation มี 3ประเด็น ในการนำเสนอหลัก ดังนี้ ด้านสาธารณกุศล ด้านบริการวิชาการ และสิทธิต่างๆ
วาระที่ 2 เรื่องหนังสั้น เป็นภาพยนตร์สั้น แนวคิดประมาณ ที่ผ่านมามีคนนอกพื้นที่มองต่อคนในพื้นที่เพียงเปลือกภายนอก ความยุติธรรมนำสู่สันติอย่างไร มารยาทของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นในทิศทางใดเพื่อให้พี่น้องอุ่นใจ ทั้งนี้ถ่ายทำจะพยายามป้องกันเรื่องภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ถูกมองในแง่ลบเกินไป
นอกจากนี้ภายในงานเปิดตัวของ มมส. 3จ. ในวันที่ 30 มกราคม 2559 มีจำหน่ายเสื้อยืด สิทธิสู่สันติ จำนวน 100 ตัว การประชาสัมพันธ์ มีแผนประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น ไวนิล โพสเตอร์ ตามเมืองต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และประเภทด้านสื่อ สปอตวิทยุ ประชาสัมพันธ์ในสถานทีวิทยุชุมชนในทุกๆที่ และมีสปอตออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลอีกด้วย
‪#‎หนุ่มภาคใต้‬