skip to Main Content

อบรมและเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังมุสลิม” ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

วันเสาร์ที่ 24/02/60 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้ริเริ่มโครงการ “อบรมและเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังมุสลิม” ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
นำทีมโดย นายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาสามจังหวัดชายแดนใต้และทีมงาน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังมุสลิมและอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ความหวังและคุณค่าของการมีชีวิต”

Back To Top