Breaking News
Home » Uncategorized @th » หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ยื่นหนังสือถึงสถานทูตจีน กรณีอุยกูร์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ยื่นหนังสือถึงสถานทูตจีน กรณีอุยกูร์

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ยื่นหนังสือถึงสถานทูตจีน กรณีอุยกูร์

เวลาประมาณ 13.30น. อ.ซาการียา สุขจันทร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ พร้อมทีมงาน เข้ายื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงประธานาธิบดี เพื่อขอติดตามสภาพการเป็นอยู่และการดำเนินการทางคดี ของชาวอุยกูร์จำนวน 109 คน หลังจากที่ถูกทางการไทยส่งกลับประเทศเมื่อวันที่ 8กรกฎาคม 58 ที่ผ่านมา

#ขุนคมคำ