skip to Main Content

หยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในซีเรีย

กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมกันขอดุอาอฺให้กับพี่ น้องชาวซีเรียที่ถูกอธรรม และเข่นฆ่าจากรัฐบาลที่ปกครองโดยชนกลุ่มน้อยชีอะห์ และเรียกร้องตามความสามารถเพื่อยุติความรุนแรงในซีเรีย

 

ชาวซีเรียที่ถูกสังหารโหดโดยกองกำลังติดอาวุธชีอะห์ที่หนุนหลังรัฐบาลชนกลุ่มน้อยชีอะห์
Back To Top