สนับสนุนการทำงาน

สนับสนุนการทำงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ”สาขาถนนรามคำแหง 87เลขที่บัญชี 109-1-02726-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ” สาขาถนนรามคำแหง 87 เลขที่บัญชี 136-249544-2

พรรคเพื่อสันติ

ชื่อบัญชี "พรรคเพื่อสันติ" ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนรามคำแหง 87 เลขที่บัญชี 109-1-02839-7

สนับสนุนการทำงานไวท์ชาแนล (บัญชีออมทรัพย์)


ชื่อบัญชี "บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด"
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 029-6-0032-9
ชื่อบัญชี "บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด"
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขที่ 030-0-22023-5

โครงการสร้างภาพยนตร์เทอดเกียรติท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ชื่อบัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อปกป้องท่านนบี"ธนาคารอิสลาม สาขาถนนรามคำแหง 87เลขที่ 109-1-023468
ชื่อบัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อปกป้องท่านนบี"ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีนครินทร์ เลขที่ 061-0-22415-8
ชื่อบัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อปกป้องท่านนบี"ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่ 040-2-72752-9
ชื่อบัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อปกป้องท่านนบี"ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคำแหง(สัมมากร) เลขที่ 136-250381-3

โครงการช่วยกาซ่า

บัญชี มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยกาซ่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนรามคำแหง 87เลขที่ 109-1-03272-6

โครงการช่วยเหลือชาวโรฮิงญา / ผู้ลี้ภัย

ชื่อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญา" ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนรามคำแหง 87 บัญชีออมทรัพย์ 109-1-02269-0
ชื่อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญา โดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ" ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 04-02-723-787
ชื่อบัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญา"ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามคำแหง(สัมมากร)
บัญชีออมทรัพย์ 136 250264 7
ชื่อบัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย" ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนรามคำแหง 87 บัญชีออมทรัพย์ 109-1-02829-1

โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้

บัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้"
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามคำแหง 87
เลขที่บัญชี 109-102-8176

โครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้

บัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อสนับสนุนเยาวชนแห่งสัจธรรม" ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนรามคำแหง 87
เลขที่บัญชี 109-1-02668-8

โครงการอบรมผู้ต้องขังมุสลิม

บัญชี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อเยี่ยมเยียนเรือนจำและอบรมจริยธรรม"
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามคำแหง 97
เลขที่บัญชี 109-1-02669-6

โครงการสร้างมุศ็อลลา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อก่อสร้างมุศ้อลลา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาถนนรามคำแหง 87 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 109-1-02509-6

กองทุนบริจาคเพื่อละศีลอดและอาหารดึก

"มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ กองทุนบริจาคเพื่อละศีลอดและอาหารดึก"
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาถนนรามคำแหง 87 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 029-1-10507-6