skip to Main Content

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้พี่น้องหลายท่านได้รับผลกระทบ จึงได้มีโครงการพิเศษในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ โดยการมอบถุงยังชีพให้เป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พี่น้องท่านใดต้องการได้รับความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ 092-257-9956 น่ะครับ

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top