skip to Main Content

ศรัทธา สะอาด สดชื่น

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ริเริ่มโครงการความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทางชัยคฺริฏอ อะหฺมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้ดำริอยากให้ในส่วนสาขาได้มีแผนงานในด้านนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุสลิมได้เห็นความสำคัญของความสะอาด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำสอนและแบบอย่างจากท่านศาสนฑูต มุฮัมมัด (ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน)

Back To Top