You are currently viewing วันนี้ลงไปมอบ3อำเภอ ยะรัง มายอ ทุ่งยางแดง

วันนี้ลงไปมอบ3อำเภอ ยะรัง มายอ ทุ่งยางแดง

วันนี้ 11 เมษายน 2563  มูลนิธิมุสลิม เพื่อสันตา สาขา 3จ  ลงพื้นที่แจก ถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา(โควิด 19) ในพื้นที่  3อำเภอ ได้แก่ ยะรัง มายอ ทุ่งยางแดง   และยังคงเปิดรับบริจาคและ ลง พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในอีกหลายๆ จังหวัด

 

 

 

ใส่ความเห็น