แจ้งถึงผู้ประสงค์ที่จะร้องเรียนกับคณะทำงานด้านกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อ สันติทุกท่าน เนื่องจากการทำงานของเราเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ผู้ร้องเรียนทุกท่านจำเป็นต้องแสดงตัวตนที่ชัดเจน พร้อมแจ้งเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยละเอียด พร้อมพยานหลักฐานเท่าที่มี เพื่อให้การดำเนินการทางด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วที่สุด อินชาอัลลอฮฺ กรณากรอกข้อความร้องเรียนด้านล่างให้สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือโหลดไฟล์เอกสารด้านล่างเพื่อกรอกด้วยลายมือและส่งมายังมูลนิธิมุสลิมเพื่อ สันติดำเนินการต่อไป

[iphorm id=”1″ name=”ส่งเรื่องร้องเรียน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ”]

Comment here