185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

รับเรื่องร้องเรียน สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้าที่ประชุมให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ

6 เมษายน 2016 Abdul Aseem Khuntaddee Comments Off

27 มีนาคม 2559 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ รับเรื่องร้องเรียนจาก นายมัรวาน อะห์หมัดบัสลาน หัวหน้ามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้ กรณีตัวแทนประชาชน หรือกลุ่ม PERMATAMAS ยื่นเรื่องร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ รับเข้าที่ประชุมให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา หากพบละเมิดจริง พร้อมเป็นตัวแทนประชาชนยื่นเรื่องตรวจสอบทันที

error: Content is protected !!