You are currently viewing รวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ได้รับผู้ประสพอุทกภัย ที่บ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

รวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ได้รับผู้ประสพอุทกภัย ที่บ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ผ่านพ้นไปสำหรับภาระกิจ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ รวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ได้รับผู้ประสพอุทกภัย ที่บ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ทาง มมส.ปราถณาอยากจะไปในทุกพื้นที่ๆได้รับความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อน และเมื่อวันที่ 24/7/2559 ที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นภาระกิจเรียบร้อยแล้ว โดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติโซนอันดามันได้แจกจ่ายสิ่งของอาหารแห้งให้แก่พี่น้องชาวเกาะลิบงตามหมู่บ้านต่างๆกว่า60ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน