You are currently viewing มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัด ชายแดนใต้ ประชุมวางโครงสร้างใหม่

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัด ชายแดนใต้ ประชุมวางโครงสร้างใหม่

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัด ชายแดนใต้ ประชุมวางโครงสร้างใหม่ เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องให้ รวดเร็ว เข้าถึง ถูกหลัก และดียิ่งขึ้น เพื่อสิทธิของคนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 14.00 น.) ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัด ชายแดนใต้ หรือ มมส. 3จ. ได้ประชุมเปลี่ยนทิศทางให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อการทำงานที่สะดวก และตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นไปตามระบบ หลังจากที่จบไปกับการการเปิดตัว มมส. 3จ. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 กับงาน สิทธิสู่สันติ ที่ผ่านมานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องกับ ศูนย์กลางของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติด้วย
หลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือ มมส. 3จ. มีเสียงตอบรับในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกลุ่มนักทำงานด้านสิทธิฯ ในพื้นที่ เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวจาก ม.อ.ปัตตานี และอีกหลายๆกลุ่ม
เนื่องจากการทำงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ หรือ มมส. ที่ผ่านมานั้น มีผลงานที่ประจักษ์ และเห็นการทำงานที่จริงจังส่งผลให้ประชาชนที่เคยสัมผัสได้ให้ความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม มมส. 3จ. นั้นอาจจะพลิกแพลงการทำงานให้ตรงกับปัจจัยในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านความหลายหลายด้านวัฒนธรรม และความมั่นคงที่อยู่ภายใต้การดูแลเหตุการณ์ในพื้นที่ ดังนั้น มมส. 3จ. จึงจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุในการขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบได้ง่ายมากขึ้น

‪#‎หนุ่มภาคใต้‬