You are currently viewing มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อโรฮิงญา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อโรฮิงญา

  • Post author:
  • Post last modified:2 กุมภาพันธ์ 2015
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานเพื่อชาวโรฮิงญา จัดตั้งชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กมูลนิธิศูนย์กลางแห่งประเทศไทย มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเชิญชาวโรฮิงญาจากทั่วไปประเทศไทยให้ร่วมตัวเพื่อ จัดตั้งชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทย ในงานมีชาวโรฮิงญาจากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งหมดมาจาก 34 จังหวัด
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ กล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจงจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมแนะนำชาวโรฮิงญาว่า เราจะต้องไม่เชื่อคนง่าย และจะต้องไม่หวังที่จะพึ่งพาผู้อื่นเพียงอย่างเดียว
การเลือกตั้งเริ่มจากการแต่งตั้งตัวแทนของ แต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน กับคณะกรรมการบริหาร และดูแลคนภายในจังหวัด ต่อมามีการคัดเลือกประธานโดยมีการเสนอรายชื่อ ได้ทั้งหมด 11 รายชื่อ
การเลือกตั้งประธานชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศ ไทยเริ่มดำเนินการโดยนำ 11 รายชื่อผู้ที่ถูกนำเสนอแนะนำตัวและนำออกไปด้านนอกที่ประชุม และให้ชาวโรฮิงญาที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 147 คน ที่อยู่ภายในห้องประชุมทำการเลือกตั้ง
ผลคะแนนการเลือกตั้งประธาน สูงสุดอยู่ที่ 46 เสียง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยคือ นาย อับดุล กะลาม และกรรมการอีก 4 คน     ภายหลังจากการสรุปผลคะแนน ได้มีการทำพิธีสาบานตนต่ออัลลอฮฺด้วยกับอัลกุรอานว่าจะทำหน้าที่ของตนให้ดี ที่สุด ทางประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติได้เชิญอาวุโสที่สุด และเมาลานาหรือผู้รู้ ของชาวโรฮิงญาที่มาประชุมกันในครั้งนี้ เพื่อให้โอวาท ให้คำตักเตือนแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ต่อมามีการเสวนาหัวข้อ โรฮิงญาชนชาติที่อนุญาตให้ถูกสังหาร โดย อ.นิติ ฮาซัน อดีตนายกสภาองค์การมุสลิม เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ และอ.เฟาซี แยนา ผู้ดำเนินการเสวนา
ก่อนปิดการประชุม มีชาวโรฮิงญาคนหนึ่งกล่าวขึ้นถึงประเด็นที่ยังคงมีชาวพม่าอีกหลายคนที่อยาก มาร่วมการประชุมในครั้งนี้แต่ไม่ได้มาเนื่องจากตนไม่ได้เป็นชาวโรฮิงญา
การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ประชุมใหญ่ 14 ธันวาคม 2556