มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต มอบชุดประกอบศาสนกิจ ให้กับพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำ

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต มอบชุดประกอบศาสนกิจ ให้กับพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำ 2แห่งคือ

1.เรือนจำกลางภูเก็ต โดยมี นายพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ

2.เรือนจำชั่วคราว บางโจ ภูเก็ต โดยมี นาย ประเสริฐ ดาวโต้ง หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟู ผู้ต้องขัง เรือนจำชั่วคราวบางโจ เป็นผู้รับมอบด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ นายพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำภูเก็ตกล่าวยินดีให้ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต เข้าไปให้ความรู้ศาสนาแก่ผู้ต้องขังได้