You are currently viewing มุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต จัดเลี้ยงละศีลอดแก่ชาวโรฮิงญา ตม.พังงา

มุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต จัดเลี้ยงละศีลอดแก่ชาวโรฮิงญา ตม.พังงา

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ไม่ทอดทิ้งโรฮิงญา แม้กระแสข่าวเงียบ เดินหน้าจัดเลี้ยงละศีลอด ตม.พังงา ขณะที่บ้านศรีสุราษฎร์ เชิญคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาให้ความรู้ชาวโรฮิงญาในเดือนเราะมะฎอน

นายอับดุลลอฮ์ อับดุลล่าห์ ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต พร้อมทีมงานดำเนินการจัดเลี้ยงละศีลอดในช่วง10คืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน แก่ชาวโรฮิงญา จำนวน 138 คน ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด พังงา โดยวานนี้ 070758 ได้จัดเลี้ยงละศีลอดเป็นวันแรก ขณะที่ชาวโรฮิงญาต่างพากันขอบคุณและดีใจอย่างยิ่งที่มุสลิมไม่ทอดทิ้งกัน
สำหรับงบประมาณจัดเลี้ยงละศีลอด 10 คืนสุดท้าย ที่ยังขาดอีก 2 วัน ล่าสุดมีผู้บริจาคทุนทรัพย์จัดเลี้ยงละศีลอด 2 วันที่เหลือแล้ว พร้อมทั้งโอนเงินเรียบร้อย
สำหรับความคืบหน้าการเยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จ.สุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนเราะมะฎอน นายสิริเดช ธรรมรักษ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ต เปิดเผยข้อมูลจากการลงพื้นที่ว่า (บ้านศรีสุราษฎร์) มีชาวโรฮิงญา ที่อยู่ในความดูแลคุ้มครองจำนวนทั้งสิ้น 96 คน แบ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 43 คน และเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 53 คน ทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างดี
นางสุดา ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการบ้านศรีสุราษฎร์ กล่าวว่า เราให้ความสำคัญในการดูแลชาวโรฮิงญา ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม ที่สำคัญช่วงเดือนเราะมะฎอน ถือเป็นเดือนสำคัญของชาวมุสลิม เราได้เชิญคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สุราษฎร์ธานี มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนา จัดละหมาดแยกชาย-หญิง กำหนดเวลารับประทานอาหารซะโฮร์-ละศีลอด และสอนการปฏิบัติตัวในช่วงเดือนเราะมะฎอน

#ขุนคมคำ‬