You are currently viewing มอบเนื้อกุรบานแก่สมาชิกโครงการเด็กยากไร้

มอบเนื้อกุรบานแก่สมาชิกโครงการเด็กยากไร้

30 กันยายนที่ผ่านมา อ.บุคอรี อั๊ลการีมี ประธาานโครงการครอบครัวเด็กยากไร้ เดินทางแจกจ่ายเนื้อวัวกุรบานให้แก่ผู้ที่อยู่ในโครงการประมาณ 300 คนทั่วกรุงเทพมหานคร

‪#‎ขุนคมคำ‬