You are currently viewing มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง อำเภอตากใบ

มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง อำเภอตากใบ

มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง ให้กับ ผู้ยากไร้ และ ผู้ประสบภัยโควิด-19 ในเขต บ้านตะเหลียง ต.เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ขออัลลอฮฺตอบแทน
พี่น้องที่ร่วมบริจาคทุกท่าน

ขอให้อัลลอฮฺทรงปลดเปลื้องความทุกข์
ของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วย

#มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
#เครือข่ายองค์กรมุสลิมสู้ภัยโควิด19

ใส่ความเห็น