You are currently viewing มมส. 3จ. เร่งประชุม กรณีร้องเรียนฮิญาบจังหวัดนราธิวาส

มมส. 3จ. เร่งประชุม กรณีร้องเรียนฮิญาบจังหวัดนราธิวาส

ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานชายแดนใต้ หรือ มมส. 3จ. เร่งประชุม จากที่พี่น้องได้ร้องเรียนในพื้นที่ เรื่องการไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียน และครูผู้สอนคลุมฮิญาบ กับโรงเรียนบางแห่งในพื้นที่ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 20.00 น.) ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานชายแดนใต้ หรือ มมส. 3จ. หลังจากที่เปิดตัวมูลนิธิฯ อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา มีพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ร้องเรียนเรื่อง โรงเรียนบางแห่งไม่อนุญาตให้ ทั้งเด็กนักเรียนและครูผู้สอน คลุมฮิญาบได้
วาระการประชุมทีมงานได้พูดคุยและเสนอแนวทาง เพื่อที่จะลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวมีมาหลายปีมาแล้ว และที่สำคัญไม่ควรมีเหตุการณ์นี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะมีสังคมมุสลิมที่มากพอ ที่สามารถเข้าใจบริบทในการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และแน่นอนมีกฎหมายรองรับด้านสิทธิฯ ที่ประชาชนสามารถมีสิทธิแต่งกายแบบฉบับที่ถูกต้อง ทั้งพนักงานราชการ และนักทำงานด้านเอกชน ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายในที่การทำงาน ในสถาบันต่างๆ
ทางทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานชายแดนใต้ ได้ทราบเรื่องว่า “มีโรงเรียนบางแห่งไม่อนุญาตให้ทั้งเด็กนักเรียนและครูผู้สอนให้คลุมฮิญาบได้ ในสถาบันการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ว่าก่อนไปโรงเรียนเด็กนักเรียนจะคลุมฮิญาบตามปกติ แต่ก่อนเข้าโรงเรียนจะต้องถอดผ้าคลุมผม “ฮิญาบ” และเมื่อจะกลับบ้านก็สามารถให้ใส่ฮิญาบตามปกติ และครูผู้สอนก็เช่นกัน” ผู้รองเรียนในพื้นที่ กล่าว
ผู้ร้องเรียนเป็นคนในพื้นที่ จ.นราธิวาส โรงเรียนที่ร้องเรียนคือ โรงเรียนเจริญศึกษา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ทางทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ศูนย์ประสานงานชายแดนใต้ ได้ทราบเรื่องจากผู้ร้องเรียนในพื้นที่แล้ว กำลังเร่งดำเนินการตามระเบียบ ตามกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันดังกล่าวให้ทราบ เพื่อเอาสิทธิที่ทุกคนควรได้รับเพื่อใช้ชีวิตในประจำวันที่ถูกต้องตามหลักศาสนาต่อไป
‪#‎หนุ่มภาคใต้‬