You are currently viewing มมส สาขา ระนอง  ลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา

มมส สาขา ระนอง  ลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 มมส สาขา ระนอง  ลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษา ของเล่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้เด็กกำพร้า ผู้พิการ เด็กยากไร้และผู้สูงอายุ ในโครงการ รวมถึง ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนที่จำเป็น เช่น น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับ  เจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆที่ร่วมมือป้องกันและพร้อมให้กำลังใจ

   

ใส่ความเห็น