skip to Main Content

มมส. สาขาระยองประสานมัรฮามะฮ์ จัดเลี้ยงละศีลอดแก่พี่น้องอุยกูร์

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาระยอง ร่วมกับมูลนิธิมัรฮามะฮ์ นำอาหารสด อาหารแห้งสำหรับการประกอบอาหาร มอบให้แม่บ้านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.ระยอง) เพื่อทำอาหารเลี้ยงพี่น้องอุยกูร์ ในห้องกักที่ตอนนี้มีอยู่จำนวน 14 คน ถูกดำเนินคดีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 2557 โดยหลังจากนี้จะเข้าเยี่ยมดูแลชาวอุยกูร์ตลอดช่วงเดือนเราะมะฎอน อินชาอัลลอ์

‪#‎ขุนคมคำ‬

Back To Top