185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

มมส สาขาระนอง มอบทุนการศึกษา

21 ธันวาคม 2016 Imron M4Peace Comments Off

งานมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้า เด็กยากจน คนพิการ จ.ระนอง วันที่ 11 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุม อบจ.ระนอง
รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจน คนพิการ วันที่ 11 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมอบจ.ระนอง
1. ผู้พิการ 7 คน ๆละ 500 บาท
2. เด็กยากจน 8 คนๆ ละ 500 บาท
3. ผู้สูงอายุ 2 คนๆ คนละ 500 บาท
4. เด็กกำพร้า ที่รับทุนจากมูลนิธิศรัทธาชน 1,000 บาท 9 คน
5. เด็กกำพร้า ที่รับทุน 500 บาท 87 คน
รวมยอด 113 คน (ที่มารับในวันนี้) รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท
คิดเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า จ.ระนอง 52,500 บาท คิดเป็นเงินจากกองทุนซะกาต จ.ระนอง 8,500 บาท

error: Content is protected !!