skip to Main Content

มมส สาขาภูเก็ต เข้าบรรยายในเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายดาริส เส็นธนู นายยามีน หยังดี เป็นตัวแทนของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต และ นายอับบัส นามวงค์สา มมส สาขาภูเก็ต ได้มีโอกาสเข้าบรรยายในเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ภูเก็ต ให้กับเหล่านักโทษชายที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม  เพื่อให้เหล่านักโทษเหล่านัันได้เตรียมความพร้อมก่อนจะกลับคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา4เดือน บรรยายทุกๆวันพฤหัส
————————————-
กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต
fb.com/MuslimForPeace
youtube.com/MuslimGroup4p

Back To Top