185 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม, Thailand 10240 [email protected]

มมส. สาขาภูเก็ตเข้าร่วมอบรมล่ามภาษาโรฮิงญา

15 สิงหาคม 2015 Abdul Aseem Khuntaddee Comments Off

อ.อับดุลลอฮฺ อับดุลลาห์ ปธ.มมส.ภก
เป็นตัวแทนเข้าร่วม ‪#‎โครงการอบรมล่ามภาษาโรฮิงญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานล่าม‬

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558
จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองการช่วยเหลือเด็ก(Save the Children) ณ โรงแรมซินิท สุขุมวิท กทม.
เปิดโครงการโดย พตอ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมต.กระทรวงความมั่นคงของมนุษย์
หลังจากนั้นก็จะเป็นการอบรมเพือเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ทำงานล่ามจาก หน่วยงานต่างๆ เช่นปลัดกระทรวง พม. ,กองปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ความรู้ด้านกฏหมาย และการให้ความรู้การคุ้มครองสวัดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น และการแลกเปลื่ยนประสบการณ์ผู้ทำงานล่ามและการเสวนาจากนาย อาทิตย์ รักทอง ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และนักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักต่างๆเช่นสุราฎฯ,พังงา,สงขลา เป็นต้น
ในกิจกรรมครั้งนี้จะมีการทดสอบหลังการอบรมเพื่อความเข้มข้นในการอบรมครั้งนี้ด้วย และสิ่งที่เน้นหนักที่สุดคือจรรยาบรรณของผู้ทำหน้าที่ล่าม ให้รักษาผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์มากที่สุด เป็นการปิดท้ายโครงการ

error: Content is protected !!