You are currently viewing มมส. ร่วมประชุมเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ(โรฮิงญา)

มมส. ร่วมประชุมเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ(โรฮิงญา)

26/01/58 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐ(โรฮิงญา) ขี้นที่โรงแรมแรมแบรดท์ ถนนสุขมวิท ซอย 18 ภายในงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
นายปราโมทย์ สมะดีประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ได้ส่งตัวแทนของมูลนิธิฯร่วมกับและตัวแทนชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเรื่องสิทธิของชาวโรฮิงญา การประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยกันหลายประเด็น ทั้งเรื่องส่งเสริมการศึกษา กาดจดทะเบียนการเกิด การส่งเสริมการทำงานในประเทศไทยเพื่อลดภาระภาครัฐ เป็นต้น
ส่วนการสืบหาญาติพี่น้องของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ ทั้งที่อยู่ตามสถานคุ้มครองฯและบ้านพักเด็กฯ ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการตามหาญาติได้ รวมถึงเรื่องการตรวจ DNA ด้วย ฉะนั้นแล้วชาวโรฮิงญาคนใดทราบว่าญาติตนอยู่ที่ใดและต้องการตรวจDNAเดินทางไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้เลย

‪#‎ขุนคมคำ‬