skip to Main Content

มมส รุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านเขาค้อ จ.กระบี่

30 ตุลาคม 2559 มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตและสาขากระบี่ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มอีกครั้ง
ในโครงการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านเขาค้อ ม.2 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

Back To Top