You are currently viewing มมส.ระนอง เยี่ยมบ้านเด็กยากจน 5 คน

มมส.ระนอง เยี่ยมบ้านเด็กยากจน 5 คน

  • Post author:
  • Post last modified:1 มีนาคม 2017

พี่น้องยังคงจำครอบครัวหลังนี้ได้ใช่ไหมครับ ปัญหาผู้ใหญ่ไม่พูดถึงนะครับ โตแล้ว ที่เป็นห่วงคือเด็กครับ
ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาระนอง (มมส.ระนอง) ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวนี้ โดยการให้พ่อของเด็กยืมเงินไปเป็นทุนทำอาชีพซื้อของเก่าขาย เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ยืมทุนทำงานหารายได้ โดยครั้งแรกเริ่มต้นให้ยืม 1,000 บาท แล้วผ่อนคืนวันละ 50 บาท (ตอนนี้ผ่อนครบแล้ว) โดยครั้งที่ 2 ให้ยืม 1,500 บาท ผ่อนคืนวันละ 50 บาท ตอนนี้ก็ผ่อนคืนหมดแล้ว ตอนนี้ครั้งที่ 3 ครั้งนี้ ให้ยืมอีก 2,000 บาท ให้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
2. ประสานให้ลูกของเขาได้เรียนหนังสือ โดยประสานกับครูที่เกี่ยวข้อง วันจันทร์จะพาไปปรึกษาครูที่ศูนย์เด็กเล็กครับ
3. ให้การช่วยเหลือหาที่อยู่ใหม่ ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม เพราะเด็กๆป่วยบ่อย สิ่งแวดล้อมอับ อากาศไม่ถ่ายเท
ในส่วนของมมส.ระนอง จะดูแลในเรื่องของสิทธิของเด็ก เด็กทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ล้วนแล้วแต่เกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์เหมือนกัน

ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยคนยากไร้ จ.ระนอง ได้ที่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาระนอง ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล เลขที่บัญชี 581-231703-3 ประเภทออมทรัพย์ โอนแล้วโทรแจ้ง 086-9475896