skip to Main Content
มมส ยื่นหนังสือถึงนายก และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาฮิญาบทั่วประเทศ

มมส ยื่นหนังสือถึงนายก และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาฮิญาบทั่วประเทศ

10995684_690009561129283_5041503198286974071_n 11709776_690009577795948_338261339581316786_n

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2558 นายซาการียา สุขจันทร์หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ หลังจากยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาระบบการเรียนการสอนคณะพยาบาลในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้สามารถสวมฮิญาบผ้าคลุมผมตามหลักการศาสนาอิสลามได้แล้ว จากนั้นเดินทางต่อไปยื่นหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณะสุข พร้อมเตรียมจัดงานเสวนาทำความเข้าใจฮิญาบ อย่างถูกต้อง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

#ขุนคมคำ

Back To Top