You are currently viewing มมส.ภูเก็ต เยี่ยมเยือนและอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

มมส.ภูเก็ต เยี่ยมเยือนและอบรมจริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 21/04/59 มมส.ภูเก็ต ได้เข้าให้ความรู้แก่พี่น้องผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่เรือนจำกลาง จ.ภูเก็ต ตามโครงการ เยี่ยมเยียนเรือนจำ โดยฝ่ายงานการศึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลา 1ปีที่ผ่านมาทาง มมส.ภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจจาก เรือนจำกลางภูเก็ตให้เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ถูกกังขังอย่างต่อเนื่อง และในโอกาศนี้ทาง มมส.ภูเก็ตได้มอบอัลกรุอานแปลไทย3ยุสสุดท้ายไว้ให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาด้วย ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์มาจาก มมส.ส่วนกลางจากโครงการเยี่ยมเยียนเรือนจำ